ไหล่ส่วนบน

chuck_roll

Product code:
42780
Major cut:
เสี้ยวหน้า
Pieces per carton:
3
Average carton weight:
18
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

5 ซี่

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO