โทมาฮอว์ค

cleavers-organic-export-tomahawk-steak-600x375

Product code:
46098
Major cut:
เนื้อสัน
Pieces per carton:
2
Average carton weight:
14
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

ความยาวกระดูก 180 มม. จากดวงตา – 7 ซี่ – แค๊พออฟ – Frenched

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO