เนื้อใบพาย

Oyster

Product code:
43222
Major cut:
เสี้ยวหน้า
Pieces per carton:
10
Average carton weight:
15
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

เลาะมัน 6 มม.

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO