เนื้อส่วนติดอกของวัว (เสือร้องไห้)

pe_brisket

Product code:
43522
Major cut:
เสี้ยวหน้า
Pieces per carton:
5
Average carton weight:
20
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

เลาะริ้วซี่โครงออก – เลาะมัน 10 มม.

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO