เนื้อสันในตกแต่งด้านข้าง

TDR_off

Product code:
441693
Major cut:
เนื้อสัน
Pieces per carton:
8
Average carton weight:
16
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

แยกไซด์สแตรปออก

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO