เนื้อสะโพกส่วนบน

d-rump

Product code:
40997
Major cut:
เสี้ยวหลัง
Pieces per carton:
3
Average carton weight:
18
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

เลาะมัน 10 มม.

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO