คิวป์โรล

cube-roll

Product code:
42478
Major cut:
เนื้อสัน
Pieces per carton:
4
Average carton weight:
14
Shelf life:
120 วัน
Product preparation:
เนื้อส่วนหลักพร้อมแล่
Chilled status:
แช่เย็น
Allergen status:
ไม่มี

7 ซี่ – Lip Off

วันเลี้ยงอินทรีย์ด้วยหญ้า 100%

Certified Organic ACO